Przejdź do głównej treści

dr hab. Jadwiga Kita-Huber, prof. UJ - polski kierownik projektu

studiowała germanistykę i filozofię w Krakowie i Jenie.

2003 doktorat Verdichtete Sprachlandschaften. Paul Celans lyrisches Werk als Gegenstand von Interpretation und Übersetzung (Heidelberg 2004).

2016 habilitacja na podstawie monografii Jean Paul und das Buch der Bücher. Zur Poetisierung biblischer Metaphern, Texte und Konzepte (Hildesheim/Zürich/New York 2015).

Od 2019 roku profesor uczelni w Zakładzie Literatury Niemieckiej IFG Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Programu Franza Werfla (Uniwersytet Wiedeński), Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Alexandra von Humboldta (Ruhr-Universität Bochum).

Zainteresowania badawcze: poetyka i estetyka, literatura i religia, kultura epistolarna XVIII/XIX w., badania archiwalne, edytorstwo, Paul Celan, literatura współczesna, przekład literacki.

dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ

studiowała filologię germańską na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie w Heidelbergu.

1999 doktorat Schreiben als Selbst- und Welterfahrung im Werk von Ingeborg Drewitz.

2011 habilitacja na podstawie monografii  Zwierciadła duszy. Estetyka listów pisarek niemieckich epoki klasyczno-romantycznej. Wrocław: Atut 2010.

2016-2019 profesor nadzwyczajny w Zakładzie Teorii Literatury i Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Germańskiej, od 1.12.2019 profesor uczelni w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) i BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa).

Zainteresowania badawcze: literatura niemiecka epoki klasyczno-romantycznej, niemieckojęzyczna literatura kobiet, epistolografia, komparatystyka literacka, literatura niemiecka na Śląsku, kultura pamięci.

dr Agnieszka Sowa

ukończyła filologię germańską oraz filologię polską (specjalność: komparatystyka) na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W roku 2013 obroniła rozprawę doktorską dotyczącą motywów maryjnych w literaturze niemieckojęzycznej po 1918.

Zainteresowania badawcze: motywy biblijne w literaturze niemieckojęzycznej, związki między religią a literaturą, literatura współczesna, zjawisko intermedialności.

dr Paweł Zarychta

studiował germanistykę w Krakowie i Erlangen.

2006 doktorat „Spott und Tadel” Lessings rhetorische Strategien im antiquarischen Streit (Peter Lang 2007) .

Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Uniwersytetu w Erlangen i Norymberdze oraz Studienbörse Germanistik Uniwersytetu w Würzburgu.

Zainteresowania badawcze: literatura XVIII i XIX w., retoryka literacka, kolekcja Varnhagena w Krakowie, kultura epistolarna XVIII/XIX w., edycja rękopisów, teoria i praktyka przekładu.

mgr Katarzyna Szarszewska - doktorantka

studiowała filologię germańską i prawo w Krakowie i Klagenfurcie.

2020 magisterium (filologia germańska).

Od października 2020 roku doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) i europejskiego programu Erasmus.

Zainteresowania badawcze: literatura i przekład literacki, kultura epistolarna XVIII/XIX w.

Prof. Dr. Jörg Paulus - niemiecki kierownik projektu

studiował germanistykę i filozofię na Uniwersytecie w Heidelbergu, FU oraz TU w Berlinie.

1996 doktorat w Technische Universität Berlin na temat Der Enthusiast und sein Schatten. Literarische Schwärmer- und Philisterkritik um 1800 (Berlin/New York 1998).

2011 habilitacja w Technische Universität Braunschweig; tytuł monografii: Philologie der Intimität. Liebeskorrespondenz im Jean-Paul-Kreis (Berlin/Boston 2013).

Od 2016 kierownik katedry Archiv- und Literaturforschung na Wydziale Mediów Bauhaus-Universität Weimar.

Staże badawcze i dydaktyczne: Berlin, Braunschweig, Hannover, Würzburg, Wrocław i Tokyo.

Zainteresowania badawcze: teoria archiwalna/kulturowe techniki archiwalne, teoria filologii/filologia medialna, epistolografia, techniki kulturowe, antropologia mediów, literatura niemiecka (1800/1900), Jean Paul, Rainer Maria Rilke, literatura współczesna.

Aktualne projekty badawcze (DFG): "Die Existenzweisen von Abschriften und Kopien in Briefkopierbüchern" [Sposoby istnienia odpisów i kopii]; doktorancka grupa badawcza: "Medienanthropologie" [Antropologia mediów]; doktorancka grupa badawcza "Identität und Erbe" [Tożsamość i dziedzictwo].

Dr. Frank Simon-Ritz

studiował historię i literaturę niemiecką w Ruhr-Universität Bochum.

1990-1993 stypendysta programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Bielefeld.

1993-1995 bibliotekarz naukowy (praktykant) w bibliotece uniwersyteckiej w Mannheim oraz w "Bibliotheksschule" we Frankfurcie nad Menem.

1995-1999 bibliotekarz w Anna Amalia Bibliothek w Weimarze (kierownik grupy "Weimarer Nietzsche-Bibliographie").

Od 1999 r. dyrektor biblioteki uniwersyteckiej Bauhaus-Universität Weimar.

W latach 2003-2009 przewodniczący Związku Bibliotek Turyngii (Thüringer Bibliotheksverband"); w latach 2013-2016 przewodniczący Związku Bibliotek Niemieckich (Deutscher Bibliotheksverband)

Betty Brux-Pinkwart, M.A.

studiowała literaturoznawstwo germanistyczne i historię na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie.

2009–2013 praca w archiwum uniwersyteckim Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

2013–2019 współpraca naukowa w ramach licznych projektów badawczych, opartych na transkrypcji źródeł dot. romantyzmu jenajskiego, Charlotte von Schiller, Friedricha Daniela Ernsta Schleiermachera, Georga Wilhelma Friedricha Hegla i Friedricha Nietzschego; prace redakcyjne w dziedzinie literaturoznawstwa, filozofii i pedagogiki.

Od 2011 studia doktoranckie na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie w dyscyplinie literaturoznawstwo germanistyczne na temat Literarisch-ästhetische Geselligkeitskultur in Jena um 1800: Das Frommannsche Haus.

Od kwietnia 2020 asystentka badawcza w projekcie finansowanym przez DFG i NCN „Schriftstellerinnen in der Sammlung Varnhagen – Briefe, Werke, Relationen“.

Stypendystka fundacji Klassik Stiftung Weimar.

Zainteresowania badawcze: kultura epistolarna i towarzyska na przełomie XVIII i XIX w., sieci relacji osobowych w XVIII i XIX w., badania archiwalne.

Simona Noreik, M.A.

studiowała germanistykę i historię (licencjat) oraz kulturoznawstwo (studia magisterskie) w Technische Universität Braunschweig.

2007-2011 asystentka badawcza, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel, Dział Publikacji.

2011-2017 asystentka, Leibniz Endowed Professorship (prof. Wenchao Li, Leibniz Edition Potsdam, Berlińsko-Brandenburska Akademia Nauk), Uniwersytet Leibniza w Hanowerze, Wydział Humanistyczny.

2017-2019 asystentka w katedrze Archiv- und Literaturforschung na Wydziale Mediów Bauhaus-Universität Weimar (prof. Jörg Paulus).

2019-2021 asystentka badawcza w projekcie finansowanym przez DFG: The Modes of Existence of Letter Books, Wydziale Mediów Bauhaus-Universität Weimar (Prof. Jörg Paulus), Wydział Mediów Bauhaus-Universität Weimar.

Od 2021 r. asystentka w projekcie finansowanym przez DFG-/NCN: Female Writers in the Varnhagen Collection - Letters, Works, Relations (Bauhaus-Universität Weimar / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Projekt doktorski: Processes of Transition: Modes, Mediality, Materiality (ca. 1890–1920)

Zainteresowania badawcze: Literatura niemiecka i angielska, filozofia mediów, filologia mediów, techniki kulturowe, Fin de Siècle Studies, związki między nauką a literaturą, historia nauki